Βραδιά του Ερευνητή στο Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ

Εκδηλώσεις για τη "Βραδιά του Ερευνητή" θα πραγματοποιηθούν στο Ρέθυμνο, στο Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Laser, IPPL, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.

[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f> <v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f> <v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f> <v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f> <v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock> </v:shapetype><v:shape id="Picture_x0020_14" o:spid="_x0000_s1027" type="#_x0000_t75" alt="729x729-01.jpg" style='position:absolute;margin-left:29.25pt; margin-top:7.5pt;width:159pt;height:159pt;z-index:251658240;visibility:visible; mso-wrap-edited:f'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\HOME\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" o:title="729x729-01"></v:imagedata> <w:wrap type="square"></w:wrap> </v:shape><![endif][if !vml][endif]

Βραδιά Ερευνητή (http://www.researchersnight.gr/)

Η «Βραδιά του Ερευνητή» είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την εξοικείωση του κοινού με τον κόσμο της έρευνας. Κάθε χρόνο, την τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη διοργανώνονται οι εκδηλώσεις «Βραδιά του Ερευνητή» σε όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα αναλαμβάνει ανελλιπώς τη διοργάνωση εκδηλώσεων από την έναρξη του θεσμού το 2005. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, να λάβουν μέρος σε πειράματα, να γνωρίσουν και να συνομιλήσουν με ερευνητές και να διασκεδάσουν με μουσική και άλλα ψυχαγωγικά δρώμενα. Οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν, ξεκινούν το απόγευμα και περιλαμβάνουν δράσεις για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Στο Ρέθυμνο η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Laser του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στα Τρία Μοναστήρια από τις 17:00. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Πέραν από τις εκλαϊκευμένες παρουσιάσεις και τα πειράματα στα οποία μπορεί να λάβει μέρος το κοινό, θα υπάρχει και Μουσική εκδήλωση καθώς και σχετικό μπουφέ. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει με Μουσική ένα από τα ποιοτικότερα, σε Πανελλήνιο Επίπεδο, Μουσικά συγκροτήματα οι Vamos Ensemble και Ιωάννα Φόρτη.

Παρακάτω κάντε κλικ για να δείτε την ατζέντα της βραδιάς και την αφίσα της εκδήλωσης

Ατζέντα

Poster

Αφίσα βραδιάς ερευνητή

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square